Uwaga Rodzice

Uwaga uczniowie i Rodzice
W załączniku podajemy aktualny harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV-VIII na okres od poniedziałku 01.06 do 15.06
W tych dniach i w podanych godzinach nauczyciel może być dostępny w szkole dla potrzeb uczniów.

Uczniów zagrożonych oceną niedostateczną - nauczyciel sam wezwie i wyznaczy dzień i godzinę konsultacji. Wtedy obecność na konsultacjach proszę potraktować jako obowiązkową.
Pozostali uczniowie - jeśli chcą skorzystać z konsultacji - muszą umówić się z nauczycielem - np. przez wiadomość na librusie, telefonicznie (można również telefonicznie przez szkołę lub wychowawcę).
To ważne - bo w przypadku, jeśli nikt z nauczycielem nie umówi się na konsultacje a nauczyciel nikogo nie wezwie- to w danym dniu nauczyciel nie będzie w szkole obecny, będzie prowadził zajęcia zdalnie.
Równocześnie informujemy, że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w regionie -
szkoła nie wznowiła zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla uczniów klas I-III - do odwołania. Rodzice uczniów klas I-III na indywidualne konsultacje, zajęcia indywidualne i rewalidacyjne umawiają się z wychowawcą klasy lub nauczycielem.
Terminy konsultacji

Maria Michalska - Dyrektor ZSP

Dodane dnia: 30-05-2020

IX Powiatowy Konkurs Historyczny "Bóg - Honor - Ojczyzna - Pamięć"

Sukces Julii Błażyczek , Wiktorii Labus - uczennic klasy siódmej oraz
Karoliny Kłosek uczennicy klasy szóstej. Szczegóły w zakładce Konkursy.

Dodane dnia: 01-06-2020

Uwaga Rodzice

Uwaga uczniowie i Rodzice
W zakładce - koronowirus-zapobieganie zamieszczono kolejne materiały
przesłane przez pielęgniarkę szkolną.

Dodane dnia: 27-05-2020

Uwaga Rodzice

MEN w komunikacie z dnia 14.05.2020 roku umożliwiło szkołom prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych, zajęć specjalistycznych i konsultacji. W zakładce poniżej szczegółowe informacje, wytyczne MEN i GIS oraz dokumenty do pobrania. Prosimy o zapoznanie się. Rodziców zainteresowanych zajęciami opiekuńczymi lub specjalistycznymi prosimy o wypełnienie i odesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres zsp.lyski@lyski.pl lub przez załącznik wiadomości w librusie.
Kwestionariusze ankiet dostępne są też na portierni szkoły. Wypełnione można zostawić w skrzynce podawczej.

Wytyczne GIS i MEN
Oświadczenie zajęcia rewalidacyjne
Rekomendacje do zajęć rewalidacyjnych
Komunikat dla rodziców w sprawie rewalidacji
Komunikat dla rodziców wczesne wspomaganie
Wytyczne GIS i MEN dla szkół podstawowych

Dodane dnia: 15-05-2020

Uwaga Rodzice

Wyniki rekrutacji do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021
Rodziców dzieci prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami

Informacje

Dodane dnia: 06-04-2020

Uwaga Rodzice

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Informujemy, że wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny
2020/2021 zostały podane na stronie internetowej przedszkola

http://przedszkole.zsplyski.pl/

Dodane dnia: 06-04-2020

Uwaga Rodzice

UWAGA RODZICE - DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PPP W OKRESIE PANDEMII
Poniżej ważne informacje na temat działalności i sposobu załatwiania spraw w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w okresie pandemii.

Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dodane dnia: 16-04-2020

Uwaga Rodzice

Od czwartku 16.04. obowiązek noszenia maseczek- zakrywamy usta i nos. Poniżej instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek.

 

Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki

Instrukcja zdejmowania rękawiczek

Dodane dnia: 15-04-2020

Uwaga Rodzice

Szanowni Rodzice w związku z zaistniałą sytuacją podejmujemy działania zapobiegawcze zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania się wirusa SARS –CoV-2:

Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy nie będą chodzili do szkoły. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów. To jest czas kwarantanny społeczeństwa.
Apeluję o odpowiedzialność - minister zdrowia - Łukasz Szumowski

Dodane dnia: 13-03-2020

Uwaga Rodzice! WAŻNE

Zgodnie z decyzją Rządu zajęcia dydaktyczne w szkołach i przedszkolach - do 24 maja prowadzone są w sposób zdalny.

 

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Informacje oraz druk do pobrania na stronie www.zsplyski.pl lub w sekretariacie ZSP.
Sekretariat ZSP czynny zgodnie z planem codziennie – od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Oświadczenie zasiłek opiekuńczy

Dodane dnia: 11-03-2020

Koronawirus - zapobieganie

W zakładce Koronawirus-zapobieganie zamieszczamy wszelkie informacje na temat zapobieganiu grypie i jej powikłaniom - w tym na temat zagrożeń koronawirusem. Prosimy o zapoznanie się.

Dodane dnia: 02-03-2020

Uwaga rodzice i uczniowie

Zachęcamy do zapoznania się z programem profilaktyczno- wychowawczym szkoły. Program został opracowany przez zespół wychowawczy szkoły a zatwierdzony i uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 23.09.2019 roku.

Program profilaktyczno - wychowawczy

Dodane dnia: 01-10-2019

Uwaga uczniowie oraz Rodzice

 Od poniedziałku 09.09 w stołówce szkolnej uczniowie mogą skorzystać z
dwudaniowych obiadów .
Od poniedziałku 09.09 - zapisy na obiady u intendenta - w godz. 9.00-
11.30 tel: 572 907 935
Szczegółowe informacje (zapisy na obiady, formy płatności) oraz druki do pobrania - w zakładce Stołówka

Dodane dnia: 03-09-2019

Uwaga Rodzice

Rada Rodziców ustaliła składkę na rzecz RR na rok szkolny w wysokości 80,00 zł. Możliwość wpłaty w 2 ratach - przelewem na konto RR lub na zebraniach klasowych.
Konto Rady Rodziców.
35 1020 2472 0000 6402 0426 3109
bank Pekao BP

Dodane dnia: 30-09-2018

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole podstawowej i gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego. System określa cele, zadania oraz formy pracy zawodoznawczej. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się pedagog szkolny Agnieszka Waliczek. Więcej na ten temat w zakładce Doradztwo Zawodowe

Dodane dnia: 15-01-2018

UWAGA Rodzice!!!

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach informuje uczniów i rodziców, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rowery i inne pojazdy pozostawione w obejściu szkoły.

Rowery i inne pojazdy znajdujące w obejściu szkoły powinny być odpowiednio zabezpieczone przez właściciela.

Dodane dnia: 16-06-2015

Jesteśmy na Facebook

Zapraszamy na nasz profil na Facebook`u! Jeśli podoba ci się nasza strona i masz konto na Facebook kliknij przycisk "Lubię to" i zostań naszym fanem.

 

Dodane dnia: 02-11-2012

 

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski