Konto Rady Rodziców

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio przelewem na konto.

Konto Rady Rodziców.

35 1020 2472 0000 6402 0426 3109
bank Pekao BP