Przekaż nam 1%

Szanowni Państwo,
W imieniu naszego Klubu, pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie tym wszystkim, którzy przekazali nam 1% swego podatku za rok 2013. Otrzymaliśmy kwotę 7 tysięcy złotych, rok wcześniej na nasze konto wpłynęło 6 tysięcy.
Nie prowadzimy działalności gospodarczej a ten zastrzyk finansowy pozwolił nam systematycznie organizować wyjazdowe zajęcia sportowe na basenie i lodowisku. Wasze dzieci co najmniej dwa razy w miesiącu miały możliwość wyjazdu na basen, a od połowy listopada raz w tygodniu na lodowisko. Wpłaty własne dzieci w wysokości 5 zł pokrywały około 50% kosztów wyjazdu, na które składają się bilety wstępu i koszty transportu. Tak więc do każdego wyjazdu dokładaliśmy średnio 175 zł, co przy 29 wyjazdach na basen i 12 na lodowisko daje niebagatelną sumę 6475 zł dodatkowych nakładów z funduszy własnych, Rady Rodziców Gimnazjum w Lyskach i Urzędu Gminy. Część tych pieniędzy w wysokości aż 3 tys. zł pochodzi z przekazanego nam 1%.
Wasza pomoc, stanowiąca wkład własny do programu Urzędu Gminy w Lyskach, umożliwia nam systematyczne uzupełnianie i modernizowanie bazy sprzętowej. Dzięki wpłatom z 1% możemy korzystać z funduszy gminnych dokonując niezbędnych zakupów sprzętu sportowego, który wykorzystywany jest podczas bezpłatnych zajęć rekreacyjno – sportowych z gier zespołowych (siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa stołowego) i zawodów organizowanych na Orliku oraz w sali gimnastycznej w Lyskach. Bez atrakcyjnej bazy sprzętowej, nawet najlepsze chęci prowadzących zajęcia, nie przyciągnęłyby tak licznej grupy dzieci i młodzieży naszej gminy.
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym podatku za rok 2014, ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie, mając nadzieję, że zaufanie jakim Państwo nas obdarzyliście, będzie w dalszym ciągu „procentowało”.
 

Z wyrazami szacunku
Zarząd
Uczniowskiego Klubu Sportowego „GRACZ”
Działającego przy Gimnazjum w Lyskach

 

Uczniowski Klub Sportowy Gracz zwraca się z prośbą o przekazanie 1% waszego podatku. Z pieniędzy które zostaną uzbierane dofinansowane są wyjazdy dzieci na basen i lodowisko, a także zakupiony jest sprzęt sportowy.

 

 

Stowarzyszenie Sumina zwraca się z prośbą o przekazanie 1% waszego podatku. Z pieniędzy które zostaną uzbierane zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lyskach.

Plakat promocyjny

Plakat promocyjny

 

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski