VIII Międzygminny Konkurs Recytatorski

To już po raz VIII w naszej szkole został zorganizowany Międzygminny Konkurs Recytatorski. W tym roku pod hasłem „ Ojczyzna wierszem pisana”. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lyski.
Do udziału w konkursie zgłosiły się placówki: SP Raszczyce, SP Zwonowice, SP Jejkowice, SP Nędza, SP Górki, SP Babice, SP Adamowice i oczywiście nasza szkoła. Celem konkursu było upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości, 80-lecie powstania Szkoły Podstawowej w Lyskach, ukazanie piękna ojczystego kraju, kształtowanie uczuć patriotycznych, upowszechnianie znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz promocja Gminy Lyski. Organizatorkami konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Joanna Hałacz, Jolanta Stroka oraz Małgorzata Drożdż. Zaproszonych gości oraz uczestników konkursu przywitała Dyrektor ZSP w Lyskach Pani Maria Michalska. Wśród zaproszonych gości była również Pani Milena Karkut- przedstawiciel Urzędu Gminy Lyski. Uczniów oceniała komisja w składzie: Pani Danuta Kłapyta- emerytowany nauczyciel polonista Gimnazjum w Lyskach, Pani Lidia Jezusek- emerytowany dyrektor SP w Lyskach oraz Pani Aleksandra Tomiczek- nauczyciel bibliotekarz SP w Lyskach. Wszyscy recytatorzy prezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny. Po naradach i podsumowaniu zdobytych punktów komisja wyłoniła zwycięzców. Wśród uczniów klas pierwszych zwycięzcą została Marta Gmerska ( SP Lyski), II miejsce zajęła Natalia Tworuszko ( SP Nędza), III miejsce zajęła Karolina Ficek (SP Jejkowice). W klasach drugich I miejsce zajął Mateusz Hanczuch (SP Lyski), II miejsce Nikola Buchalik ( SP Jejkowice). W klasach drugich przyznano dwa trzecie miejsca, które otrzymali: Marek Czajkowski (SP Lyski) oraz Milena Goc ( SP Górki Śl.). W klasach trzecich przyznano miejsce I i II. Miejsce I zajęła Antonina Czogała ( SP Raszczyce), natomiast miejsce II Weronika Pendzich ( SP Babice). Uczestnikami konkursu z naszej szkoły byli również: Zuzanna Badura z klasy I a oraz Antoni Apacki z klasy IIIa. Dla uczestników konkursu oraz nauczycieli i jury organizatorki przygotowały słodki poczęstunek, po którym nastąpiło wręczenie wspaniałych i ciekawych nagród dla wszystkich uczestników konkursu. W przerwach konkursu uczennice klasy IV b: Anna Nowakowska, Wiktoria Depta oraz Andżelika Lach zaprezentowały swoje uzdolnienia wokalne. Głównym sponsorem nagród dla wszystkich uczestników konkursu był Wójt Gminy Lyski - Pan Grzegorz Gryt, któremu serdecznie dziękujemy. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali upominki upamiętniające 80-lecie powstania Szkoły Podstawowej w Lyskach. Uczestnikom gratulujemy występu i zapraszamy do udziału w kolejnej IX edycji konkursu.

Organizatorzy konkursu
Joanna Hałacz
Jolanta Stroka
Małgorzata Drożdż

 

 

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski