Logopeda

LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się mgr Renata Mańka.
ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO
- przeprowadzenie badań wstępnych,
- diagnozowanie logopedyczne,
- organizowanie pomocy logopedycznej,
- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
-podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.
KOREKCJA WAD WYMOWY POLEGA NA:
- ćwiczeniach oddechowych
- kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy)
- wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach
- usprawnianiu narządów artykulacjnych (języka, warg )

W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

Ważne !!!
W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice po to, aby mogli prawidłowo utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.

 

Zajęcia logopedyczne – rok szkolny 2016/2017
 

Dzień tygodnia

Godzina

Wtorek

klasa I a – wtorek, godz. 10.20 – 11.05
klasa II b – wtorek, godz. 7.30 – 8.15
klasa III a – wtorek, godz. 9.20 – 10.05
klasa III b – wtorek, godz. 11.15 – 12.00

Piątek

klasa II a – piątek, godz. 10.20 – 11.05
klasa II c – piątek, godz. 11.15 – 12.00

 

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski