Obsługa szkoły

Szkoła

Małgorzata Gaszka - Kierownik administracyjno - gospodarczy
Agnieszka Putko - sekretarka ZSP
Gabriela Hanisz - pielęgniarka szkolna
Rozalia Dorna - woźna
Jerzy Jeszka - konserwator
Krystyna Słodczyk - sprzątaczka
Bożena Przybyła - sprzątaczka
Ewa Henek - woźna, sprzątaczka ( budynek Bogunice)
Irena Lukoszek - kucharka
Halina Procek - Durdzińska - kucharka

 

Przedszkole - budynek Lyski

Maria Świdregoł - woźna
Bernadeta Witoń - intendent/ kucharka
Teresa Bichler - kucharka
Bożena Kłosek - woźna

Aleksander Janyga - woźny/palacz

 

Budynek Bogunice

Ilona Baszczok - kucharka
Judyta Zygmund - woźna

 

Budynek Sumina

Gabriela Porwoł - intendent
Janina Blazel - kucharka
Renata Puk - woźna

Krystyna Lampka - woźna/palacz

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski