Obsługa szkoły

Szkoła

Teresa Nowakowska - Kierownik administracyjno - gospodarczy
Agnieszka Mańka – sekretarz
Agnieszka Miechówka – pomoc administracyjna
Iwona Dierżęga - pielęgniarka szkolna
Beata Chrapek - intendent SP i przedszkole Lyski
Halina Procek - Durdzińska – kucharka
Bożena Procek – pomoc kuchenna
Bożena Kłosek – pomoc kuchenna
Justyna Wieczorek - opiekunka w gimbusie
Krystyna Paszenda - opiekun dzieci i młodzieży w gimbusie
Kamila Duda – opiekun w gimbusie
Wiesława Tkocz- opiekun dzieci i młodzieży
Danuta Pieńkosz - sprzątaczka
Róża Kocur – sprzątaczka
Bożena Przybyła - sprzątaczka
Kazimiera Bojmel – sprzątaczka
Otto Wojak – konserwator
Grzegorz Hajzyk – konserwator
Michał Mrówka - konserwator

 

 

Przedszkole - budynek Lyski

Mirosława Bugdol - woźna
Justyna Pompa - woźna

 

Budynek Bogunice

Renata Puk - kucharka
Anna Kalemba - woźna/palacz

 

Budynek Sumina

Katarzyna Masłowska - kucharka
Aleksandra Boczek - intendent/woźna
Ludmiła Zielonka – woźna/palacz

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski