Rada Rodziców

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio przelewem na konto.
Konto Rady Rodziców.
35 1020 2472 0000 6402 0426 3109
bank Pekao BP

 

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski