Stołówka rok szkolny 2019/2020

Obiady w naszej stołówce szkolnej przygotowujemy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia w oparciu tylko o naturalne produkty, przy wykorzystaniu warzyw i owoców . Dużym atrybutem jest fakt uwzględniania w menu również upodobań smakowych naszych uczniów.
 

Karta zgłoszenia dziecka

Informacje o obiadach

Wniosek w sprawie przyznania świadczenia w formie gorącego posiłku

Zasady odliczania należności za obiady

 

Informuję, że od dnia 01.01.2019r istnieje możliwość dokonania zapłaty za wyżywienie i świadczenia w przedszkolu (wyżywienie w szkole) w
formie przelewu na następujące konto bankowe:
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach- ZSP Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
nr 988455 0000 2001 0032 3301 0007
z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka…….. opłata za wyżywienie……..zł/opłata za świadczenia przedszkola……… zł


Opłaty należy dokonać w terminie do 10 danego miesiąca.
Po tym terminie prosimy uiszczać opłatę w formie gotówki w dotychczas przyjęty sposób u intendenta.
Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli na sprawne rozliczenie opłat.


Przed dokonaniem opłaty w formie przelewu rodzic zobowiązany jest skontaktować się z intendentem (wyżywienie w szkole) w celu ustalenia dokładnej kwoty przelewu.

 

Równocześnie informujemy, że nadal istnieje możliwość wnoszenia opłaty w formie gotówkowej u intendenta w dniach od 1 do 15 dnia miesiąca (za poprzedni miesiąc)

 

Zarządzenie w sprawie wyżywienia


Maria Michalska
Dyrektor ZSP w Lyskach

 

 

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski