Świetlica 2020/2021

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 7.00 do 16.30. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami w świetlicy:
mgr Renata Markiewicz
mgr Bernadeta Harazim
mgr Gabriela Kędziorek
mgr Ilona Opolony


Przed podpisaniem Karty zgłoszenia dziecka prosimy rodziców o dokładne zapoznanie się z informacjami w niej zawartymi.
Zachęcamy rodziców i uczniów do zapoznania się z regulaminem świetlicy. Mile widziany jest również udział rodziców w zapoznaniu dziecka z Kodeksem Wychowanka Świetlicy (zał. nr 1 do regulaminu świetlicy), którego przestrzeganie ułatwi mu z pewnością prawidłowe funkcjonowanie w grupie świetlicowej.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Kodeks wychowanka świetlicy

 

 

 

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski