Dodatkowe dni wolne

W roku szkolnym 2020/2021 w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustalono następujące dodatkowe dni od zajęć edukacyjnych:

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

1) 12 i 13. listopada 2020 - (czwartek, piątek)
2) 25,26,27.05 2021
- egzamin po ósmej klasie
3) 04.06.2021 -
piątek po Bożym Ciele

W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo -wychowawcze w świetlicy

 

 

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski